Allah'ın değil kul Turan Dursun'un hesap hatası
Kur'an Araştırmaları

ALLAH’IN DEĞİL “KUL” TURAN DURSUN’UN HESAP HATASI!

SORU:

Varsayalım ki, bir adam öldü ve geride üç kız evlat, bir ana, bir baba ve eşini bıraktı.. Yukaridaki ayetlere göre miras paylaşımı şöyle olacaktir:
Üç kız evlata mirasın 2/3’ü, ana ve babanın her birine 1/6, karısına 1/8 kalacaktir.
Bu durumda, matematik yapalım:
(2/3)+(1/6)+(1/6)+(1/8)= 27/24 = 1,125 bulunur! (1,0 olması gerekirdi!..)
Yani, miras paylaşıldığı zaman her bir mirasçının aldığının toplamı, mirastan fazla çıkmaktadır!..
Allah, miras paylaşımında böyle büyük bir hesap hatası yapamayacağına göre, ayet Allah’a ait olamaz, Muhammed’e aittir..
Hesap bilmeyen Muhammed’e..
Bir diğer örnek verelim:
Bir adam ölür ve geride anası, karısı, ve iki kızkardeş kalır. Kuran’ın yukarıda verilen ilgili miras ayetlerine göre; anaya mirasın 1/3’ü, karısına mirasın 1/4 ‘ü, iki kızkardeşe de toplam 2/3’ü kalacaktır:
Hesap yapalım:
(1/3)+(1/4)+(2/3)= 15/12= 1,25 !..
Burada da, miras paylaşılıyor, paylar toplanınca, mirastan daha büyük, %25 daha büyük çıkıyor!..

 

CEVAP:

NİSA SURESİ
7. Ana-baba ve akrabanın geriye bıraktığından erkeklere bir pay vardır. Ana-baba ve akrabanın geriye bıraktığından -onun azından da çoğundan da- farz kılınmış bir nasip olarak kadınlara da bir pay vardır.

8. Mirasın paylaştırılmasında hısım-akraba, yetimler, yoksul ve çaresizler de hazır bulunurlarsa, ondan onları da rızıklandırın ve onlara güzel ve hoş bir söz de söyleyin.

11. Allah size çocuklarınızla ilgili olarak şunu öneriyor: Erkek için, iki dişinin payı kadar. İkiden fazla kadın iseler ölenin bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer çocuk sadece bir kadınsa, mirasın yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığından ana-babanın her biri için altıda bir hisse olacaktır. Ölenin çocuğu yoksa ve kendisine ana-babası mirasçı olmuşsa bu durumda anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa, anasının payı, yapacağı vasiyetten ve borcundan arta kalanın altıda biridir. Babalarınız var, oğullarınız var. Siz bunlardan hangisinin yarar bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Allah’tan bir buyruğu önemseyin. Hiç kuşkusuz Allah herşeyi bilir, tüm hikmetlerin sahibidir.

12. Zevcelerinizin geriye bıraktığının yarısı sizindir, eğer onların çocuğu yoksa. Eğer onların çocuğu varsa, vasiyet ettikleri ve borçları ödendikten sonra geriye bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Eğer sizin çocuğunuz yoksa bıraktığınızın dörtte biri zevcelerinizindir. Eğer sizin çocuğunuz varsa bu durumda, yaptığınız vasiyet ve borcunuz ödendikten sonra geriye kalanın sekizde biri zevcelerinizindir. Eğer miras bırakan erkek veya kadının ana-babası ve çocuğu yok da erkek kardeşi veya kız kardeşi varsa, bu kardeşlerden herbirine altıda bir düşer. Kardeşler bundan fazla ise bu takdirde onlar, yapılmış bulunan vasiyet ve borç ödendikten sonra üçte bire ortaktırlar. Kimseye zarar verilmemelidir. Allah’tan bir öneridir bu. Allah Alîm’dir, Halîm’dir.

176. Fetva istiyorlar senden. De ki: “Allah size, ana-babasız ve çocuksuz kişi hakkında şöyle fetva veriyor: ‘Çocuğu olmayan, bir kızkardeşi bulunan kişi öldüğünde, onun terekesinin yarısı kızkardeşindir. Böyle bir kişi, çocuğu olmayan kızkardeşi öldüğünde, onun terekesinin tamamına mirasçı olur. Eğer ölenin iki kızkardeşi varsa terekenin üçte ikisi onlarındır. Eğer mirasçılar, kadın-erkek, birçok kardeşlerse bu durumda erkek kardeşe, iki kızkardeşin payı kadar verilir.’ Allah size açık-seçik bildiriyor ki sapmayasınız. Allah, her şeyi gereğince bilmektedir.

FECR SURESi
17: Doğrusu şu ki, siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz.

18: Yoksulun doyurulmasını teşvik etmiyorsunuz.

19: Mirası derleyip toplayıp yiyorsunuz. 20: Malı, devşirip depolatacak bir sevgiyle seviyorsunuz.

 

Bu ayetlere bakılarak İslami miras paylaşımı prensipleri aşağıda tablolar halinde verilmiştir.

ÖLENİN ÇOCUĞU VARSA ANNESİ-BABASI HAYATTAYSA * Her bir erkek çocuk, kız çocukların her birinin payının 2 katı kadar alır.
* Erkek kardeş yoksa ve kız kardeşlerin sayısı 2’den fazla ise toplam mirasın 2/3’ü kız kardeşlerin olur.
* Tek kız çocuğu varsa mirasın yarısı kız çocuğunundur.
* Çocuklara dağıtım yapıldıktan sonra geride kalanın 1/6’sı annenin, 1/6’sı babanındır.
ANNESİ-BABASI HAYATTA DEĞİLSE * Her bir erkek çocuk, kız çocukların her birinin payının 2 katı kadar alır.
* Erkek kardeş yoksa ve kız kardeşlerin sayısı 2’den fazla ise toplam mirasın 2/3’ü kız kardeşlerin olur.
* Tek kız çocuğu varsa mirasın yarısı kız çocuğunundur.
ÖLENİN ÇOCUĞU YOKSA ANNESİ-BABASI HAYATTAYSA ve KARDEŞİ YOKSA * Anneye mirastan vasiyetten ve borçtan kalan kısmının 1/3’ü düşer.
ANNESİ-BABASI HAYATTAYSA ve KARDEŞİ VARSA * Anneye mirastan vasiyetten ve borçtan kalan kısmının 1/6’sı düşer.

 

ÖLEN KADINSA ÇOCUĞU YOKSA * Mirasın yarısı eşinindir.
ÇOCUĞU VARSA * Mirasın vasiyetten ve borçtan kalan kısmının 1/4’ü eşinindir.
ÖLEN ERKEKSE ÇOCUĞU YOKSA * Mirasın 1/4’ü eşinin veya eşlerinindir.
ÇOCUĞU VARSA * Mirasın vasiyetten ve borçtan kalan kısmının 1/8’i eşinindir veya eşlerinindir.

 

ÖLENİN ÇOCUĞU, ANNESİ, BABASI YOKSA KARDEŞ SAYISI 2 İSE * Her bir kardeşin payı mirasın 1/6’sıdır.
KARDEŞ SAYISI 2’DEN FAZLA İSE * Her bir kardeşin payı  Mirasın vasiyetten ve borçtan kalan kısmının 1/3’üdür.
ÇOCUKLU TEK KIZ KARDEŞİ VARSA * Mirasın yarısı kız kardeşindir.
ÇOCUKSUZ TEK KIZ KARDEŞİ VARSA * Mirasın tamamı kız kardeşindir.
2 KIZ KARDEŞİ VARSA * Mirasın 2/3’ü kardeşlerindir.
KARDEŞ SAYISI 2’DEN FAZLA VE KIZ-ERKEK KARIŞIK İSE * Her erkek kardeş her bir kız kardeşin payının 2 katını alır.

Mutlaka vurgulanması gereken bir husus da miras dağıtımı sırasında orada bulunan akraba, yetim ve yoksullara da mutlaka pay verilmesi gerektiğidir. Ancak bunun miktarı net bir rakama bağlanmamış varislerin inisiyatifine bırakılmıştır.
Eleştirideki örneklere gelecek olursak
1-) Nisa Suresi 11. Ayette bir incelik bulunmaktadır. Eğer ölenin çocuğu yoksa diye belirtilen durumlarda doğrudan bıraktığınızın üzerinden oran verilmektedir. Ancak çocuk varsa çocuk harici kişilere verilecek paylarda yukarıda altı çizilmiş olan ifadeler bulunmaktadır. Buradan hareketle çocukların miras paylaşımında öncelikli olduğu görülüyor. Bu durumda 2’den fazla olan kız çocukları için toplam mirasın 2/3’ü 3 kız çocuğuna verilmelidir. Anne ve baba için ayrılan 1/6’şar pay ve eş için ayrılan 1/8 pay doğru ancak bu kız çocuklarına verilen 2/3’lük pay verildikten sonra kalan 1/3’ün 1/6’sı ve 1/8’i olmalıdır. Bu durumda kız çocuklar, anne, baba ve eş için sırasıyla 2/3+1/18+1/18+1/24 = 59/72 pay verilmelidir. Bu paylar verildikten sonra kalan 13/72’lik pay yetim, yoksul ve akrabaya dağıtılmalıdır.
2-) Yukarıda da tarif edildiği gibi ölen kişinin kardeşi yoksa anneye 1/3 pay verilir. Burada kardeşi olduğu için 1/6 pay anneye verilmeli ancak yine yukarıda altı çizili alanlarda gösterildiği gibi tüm dağıtım yapıldıktan sonra kalan payın 1/6’sı anneye verilecektir. Bu prensiplere göre bakıldığında ölen adamın eşine 1/4 ve kız kardeşlere toplam 2/3 pay verilecektir. Anneye bırakılacak olan pay kalanın 1/6’sıdır. Bu da kalan 1/12’nin 1/6’sı yani 1/72’si anlamına gelmektedir. Yine geri kalan pay yoksula, yetim ve akrabalara dağıtılmalıdır.

 

 

Kategori
Kur'an Araştırmaları