• sabır kavramına kurani bakış

  SABIR KAVRAMINA KUR’ANİ BAKIŞ

  * Kur’an’da “SABIR” kelimesi ile aynı köke sahip 8 farklı kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler “sabretmek, dayanmak, cesaretli olmak, kararlı” anlamlarına gelmekte olup Kur’an’da toplamda 103 kez geçmektedir. Ey Peygamber! Müminleri çarpışmaya teşvik et! Sizden sabırlı yirmi kişi olsa, küfre sapanların iki yüzüne galip gelir; sizden yüz kişi olsa, onların...
 • rab esması

  RABB KAVRAMINA KUR’ANİ BAKIŞ

  RABB KAVRAMINA KUR’ANİ BAKIŞ Rabb kelimesinin Arapça kökeni ب ب ر (Ra-Be-Be) harflerinden oluşmaktadır. Bu kökün anlamları aşağıda verilmiştir: “terbiye etmek, ıslah etmek, mutlak otoriteye sahip olmak, efendisi olmak, sorumluluğunu yüklenmek, başkanlık yapmak, malik ve sahip olmak, sözü dinlenmek, itaat edilmek, üstünlüğü ve otoritesi kabul edilmek.” (Alâeddin Palevî’nin “İSTİSMAR...
 • kadın-erkek

  GÜNDELİK HAYATTA KADIN-ERKEK İLİŞKİSİNE KUR’ANİ BAKIŞ

  Kadın-erkek ilişkisi denildiğinde akla gelen 3 kelime kadın, erkek ve zinadır. Bu incelemede 3 kelime ile aynı köke sahip ayetlere odaklanılmıştır. Kadın kelimesinin Arapça kökeni و س ن (Nun-Sin-Vav) harflerinden oluşmaktadır. Kur’an’ı Kerim’de bu kökten türetilmiş kelimeler 59 yerde geçmektedir. Erkek kelimesinin Arapça kökeni ل ج ر (Ra-Cim-Lam) harflerinden...
 • dualar

  KUR’ANI KERİM’DE GEÇEN DUALAR

  Kur’an’da namaz için kullanılan “salat” ifadesinin Arapça kökeni و ل ص (Sad-Lam-Vav) harflerinden oluşmaktadır ve bu kökün bir anlamı da dua etmektir. Yani namazımızı kılarken bir yandan da Rabbimize dua ediyoruz denilebilir. Bu durumda namazlarımızda okuduğumuz ayetlerde Kur’an’da yer alan dualara yer vermenin faziletli olabileceği düşüncesindeyiz. Kur’an’da peygamberlerin yapmış...
 • yakınımızdaki düşman şirk

  YAKINIMIZDAKİ DÜŞMAN : “ŞİRK”

  Şirk kelimesi, “şerike” fiilinden masdardır. “Şirk” ve aynı kökten gelen şirket, müşâreket, sözlükte; mülk ve saltanatta ortak olmak demektir. Aynı kökten gelen ‘eşreke’ fiili, ortak koşmak, ortak olmak anlamına gelir. Ortak koşana ise “müşrik” denir.(Bkz. Aladdin Palevi – Şirk Kavramı)   Kur’an’ı Kerim’de bu kökten türetilmiş kelimeler 168 yerde geçmektedir....
 • adem

  HZ. ADEM

  Raporu indirmek için tıklayın.   1. GİRİŞ Bütün semavi dinlerde ilk yaratılan insan ve ilk peygamber olması, meleklere kendisine secde etmesi emri verilmesi ve kendisine bütün isimlerin öğretilmesi düşünüldüğünde peygamberler arasında en çok ilgi odağı olanlardan birisidir. Adem isminin kökeni hakkında farklı iddialar bulunmaktadır. Cevherî ve Ebû Mansur Cevâlikî...
 • mümin kadının giyimine kurani bakış

  MÜ’MİN KADININ GİYİMİNE KUR’ANİ BAKIŞ

  “Mü’min kadının giyimi Kur’ana göre nasıl olmalıdır?” sorusuna Ahzab 59, Nur 31 ve Nur 60. ayetleri ışığında cevap aradığımız çalışmamızı istifadenize sunuyoruz. Gayret bizden, sonuçları Rabbimizdendir.   MÜ’MİN KADININ TOPLUM İÇİNDEKİ KIYAFETİ (AHZAB 59 AYET ANALİZİ) “Ey Nebi! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, dış giysilerini (CELÂBİB) üzerlerine alsınlar....
 • kölelik ve cariyeliğe kurani bakış

  KÖLELİK VE CARİYELİĞE KUR’ANİ BAKIŞ

  Hz. Muhammed’in peygamber olarak görevlendirildiği dönemde kölelik ve cariyeliğin kaynağı savaşlardı. Yani savaşta alınan esirler köle ve cariye ediniliyorlardı. Enfal suresi 67: ‘’ Kıyasıya girdiği zorlu bir meydan savaşı sonucu değilse, esir almak bir peygamber için yakışık almaz. Siz bu dünyanın geçici kazançlarına talip olabiliyorsunuz, ama Allah (sizin için)...
 • takva kavramına kurani bakış

  TAKVA KAVRAMINA KUR’ANİ BAKIŞ

  “Takva” ve “ittika” kelimelerinin kökü “veka” fiilinin mastarı olan “vikaye” dir. “Vikaye”, bir şeyi muhafaza etmek, eziyyetten korumak, himaye etmek, zarar verecek şeylerden sakınmak ve bir şeyi başka bir şeyle tehlikelere karşı korumaya almak anlamındadır. Kur’an’ı Kerim’de bu kökten türetilmiş kelimeler 258 yerde geçmektedir.   Bu yazıda bu ayetlerin...
Instagram
Unable to communicate with Instagram.

Takip Et!

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.