adem oğulları
Kur'an Araştırmaları

“EY ADEMOĞULLARI”

Kur’an ayetlerinde hitap edilen kesim değişiklik göstermektedir. Bazı ayetler sadece iman edenlere yönelikken bazı ayetlerse “Ey Ademoğulları” hitabıyla bütün insanlığa seslenmektedir. Kur’an-ı Kerim’in devlet düzenine etkileri anlamında düşünüldüğünde iman edenlere verilen emirler sadece müminleri bağladığı için bu konularda devletin bir baskı uygulaması doğru değildir. Zira bir ülkede herkes mümin olmak zorunda değildir. Ancak tüm insanlığa verilen emir ve nasihatlerin toplumun düzenli işleyebilmesi için dikakte alınması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu sebeple insanoğluna hitaben Kur’an’da bulunan ayetlerin vermek istediği mesajları aşağıda listeledik. Yüce Allah bizleri doğru yola iletsin.

  • Toplum içinde giyilecek kıyafetlerin çirkin yerleri (yani cinsel organların olduğu yerleri) kapatmalıdır. (A’raf, 26-27)
  • Bir devletin olmazsa olmaz görevi din, dil, ırk vs. ayrım gözetmeden koşulsuz olarak adaleti tesis etmesidir. (A’raf, 29)
  • Sadece camilerde değil yeryüzündeki bütün ibadethanelerde derli toplu ve temiz giyim şart olmalıdır. (A’raf, 31)
  • İsrafın her türlüsü yasak olmalı ve uymayanlara yaptırım uygulanmalıdır. (A’raf, 31)
  • Bütün süs ve rızklar dünyada var olan insanlar için mevcuttur. Bu anlamda toplumsal bir zarara yol açmadığı sürece yasaklanamazlar. Ancak bu nimetler ahiret yurdunda sadece iman edenler için olacağı da bilinmelidir. (A’raf, 32)

26: Ey ademoğulları! Size, çirkin yerlerinizi örtecek giysi ve süs kıyafeti indirdik. Ama takva giysisi en hayırlısıdır. İşte bu, Allah’ın ayetlerindendir. Düşünüp öğüt almaları umuluyor.

27: Ey ademoğulları! Şeytan, ana-babanızı, çirkin yerlerini onlara göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi, size de bir fitne musallat etmesin. Çünkü o ve kabilesi sizi, onları göremeyeceğiniz yerden görürler. Biz o şeytanları, inanmayanlara dostlar yaptık.

28: Bir iğrençlik yaptıklarında şöyle derler: “Atalarımızı bu hal üzere bulmuştuk. Yani Allah emretti bize bunu.” De ki: “Allah, edepsizliği/iğrençliği emretmez. Allah hakkında, bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?”

29: Şunu da söyle: “Rabbim bana adaleti emretti. Her mescitte yüzlerinizi O’na doğrultun. Dini yalnız O’na özgüleyerek O’na yakarın. Tıpkı sizi ilk yarattığı gibi O’na döneceksiniz.”

30: Bir kısmını iyiye ve güzele kılavuzladı, bir kısmının üzerine de sapıklık hak oldu. Onlar, Allah’ı bırakıp şeytanları dost edinmişlerdi. Bir de kendilerinin hidayet üzere olduklarını sanırlar.

31: Ey ademoğulları! Tüm mescitlerde süslü, güzel giysilerinizi kuşanın. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez.

32: De ki: “Allah’ın, kulları için çıkardığı süsü, güzel ve tatlı rızıkları kim haram etmiş?” De ki: “Dünya hayatında inananlar için de var. Kıyamet gününde ise yalnız inananlar içindirler.” Bilgiden nasipli bir topluluk için biz, ayetleri böyle ayrıntılı kılıyoruz.

33: De ki: “Rabbim, ancak şunları haram kıldı: İğrençlikleri -görünenini, gizli olanını- günahı, haksız yere saldırmayı, hakkında hiçbir kanıt indirmediği şeyi Allah’a ortak koşmayı, bir de Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemeyi.”

A’raf, 26-33

 

 

Kategori
Kur'an Araştırmaları