hakkımızda

Hayatını Kur'an Ayetleri ışığında yönlendirmeyi ve ilmi araştırmalar ile bilgi birikimini artırmayı hedefleyen; hiçbir tarikat, cemaat, dernek veya şahıs ile bağlantısı olmayan dost meclisidir Kur'ani Bakış.

 

Kur’ani Bakış olarak misyonumuz,

 • Allah’ın mesajı olan Kur’an’ı ve Kur’an ışığında hayatı anlamak.
 • Yaşamın her alanına dair Kur’ani Bakış’la araştırmalar yapmak.
 • Yapılan araştırmaların sonuçlarıyla hayatı inşa etmek.
 • Mazlumların yanında yer almak ve onlar için gerekli olan her türlü maddi manevi desteği sağlamak.

 

Belirlediğimiz vizyonumuz ise,

 • Hiçbir dernek, vakıf, tarikat, cemaat veya şahısa bağlı olmayan herkesin öğrenci, herkesin öğretmen olduğu bir okul inşa etmek.
 • Akademik kalitede ilmi araştırmalar ve çalışmalar yapmak.
 • Yapılan çalışmaların yazılı ve görsel sunumlarını hazırlamak.
 • Hazırlanan sunumların çeşitli sosyal platformlarda yayınlayarak bu çalışmaların insanlara ulaşmasını sağlamak.
 • Farklı düşünce ve ekollere sahip gruplarla ilmi münazaralar gerçekleştirmek.
 • Üretilen çalışmaları ulusal ve uluslararası alanlarda kişi ve kurumlarca bilinir kılmak.
 • Misyonumuza uygun dinamik ve kapsayıcı projeler belirlemek ve bu projeleri hayata geçirmek.
 • Topluma yönelik her türlü iyilik faaliyetleri ve organizasyonlar gerçekleştirmek.