tebliğ-metodu
Kur'an Araştırmaları

KUR’ANİ TEBLİĞ METODU

Müddessir 1-7 Ayetleri Işığında Tebliğ’de 5 Altın Kural

1- Ey (bilgisiyle) içine kapanan!..

(Müzzemmil Suresi’nin ilk 5 ayetinde ifade edilen Kur’an okuma/anlama çalışmalarını yapmaya başladıktan sonra donanımlı ve bilgili duruma gelip bu bilgiyi gizleyen, üstünü örten kişi!..)

2- Kalk ve artık uyar, duyur!..

(Aktif hale geç.. Kur’anı anlama çalışmaların sonucunda öğrenmiş olduğun, elde etmiş olduğun hakikatleri çevrendekilere aktar, bu bilgileri ilişkide olduğun kişilerce bilinir kıl..)

Bu ayetten sonra gelen 5 ayet duyurma faaliyetinin (Tebliğ Metodu) nasıl olması gerektiği hakkında bilgi veriyor.

3- Rabbinin büyüklüğünü (yüceliğini) vurgula!..

(Kur’ani Tebliğ Metodu 1. Kural : Gerçekleştireceğin Kur’ani bilgi paylaşımlarında Rabbinin büyüklüğünü vurgula.)

4- Giysilerini temizle, düzenle, sadeleştir..

(Kur’ani Tebliğ Metodu 2. Kural : Kılık kıyafetine özen göster. İletişime geçeceğin insanların seni muhatap almasını sağlayacak kadar düzenli ve tertipli ol. Temiz giyin. Muhatabın zihninde olumsuz ön yargı oluşturacak, egoyu tetikleyecek zenginlikte değil, sade giyin.)

5- Her türlü çirkinlikten ve bağırarak, sesini yükselterek konuşmaktan kaçın, uzak dur..

(Kur’ani Tebliğ Metodu 3. Kural : Çirkin davranış ve söylemlerden uzak dur. Bağırarak, sesini yükselterek konuşma. Muhataplara örneklik oluştur. Yoksa muhatabın seni ve mesajını dikkate almaz)

( Not 1: Ayeteki “Rucz” kelimesi belirli kipte gelmiş. Bunun anlamı çirkin davranış ve söylemlerin ne olduğu ile ilgili ayrı bir bilgilendirmeye ihtiyaç olmadığı, fıtraten bu davranış ve söylemlerin kişi tarafından bilinebileceğidir. İnsanın fıtratında yer alan, tanımlı olan, ahlaka zıt olan her türlü davranış ve söylemler.

Not 2: “Rucz” kelimesinin ilk indiğinde harekesinin olmamasından dolayı farklı okunuşlarının mümkün olabileceği alimler tarafından belirtiliyor. Bu kelimenin “Racaz” okunuşunun bağırmak, sesi yükseltmek olmasını hayli manidar bulduğumuz için meal bölümüne ekledik.)

6- Yaptığın iyiliği çok görme..

(Kur’ani Tebliğ Metodu, 4. Kural : “Testeksir” kelimesinin alt anlamları ile; Yaptığın iyiliğe karşılık teşekkür bekleme, yaptığın iyiliğe karşılık karşı tarafa bir mecburiyet yükleme, yaptığın iyiliği kazanç kapısı haline getirme..)

7- Ve Rabbin için sabret, diren..

(Kur’ani Tebliğ Metodu 5. Kural : Kur’anı anlama çalışmaların sonunda elde etmiş olduğun bilgileri insanlarla paylaşırken karşılaşacağın zorluklara göğüs ger. Yılgınlık gösterme. Tebliğ eyleminden vazgeçme.. Rabbinin isteği bu, O’nun hatırı için sabret..)

 

Taha Yavuz

Kategori
Kur'an Araştırmaları