şirk-kavramı
Kur'an Araştırmaları

ŞİRK KAVRAMINA BİR BAKIŞ

Müslümanların hayatına kılavuz olması gereken kitabımız Kur’an’ı Kerim’de yer alan ŞİRK ayetlerinden çıkardığımız bazı mesajları paylaşıyoruz.

Ne mutlu öğüt alanlara, Dikkat edenlere..

• Şirkte ısrar edenler, bunu inanç biçimi, hayat biçimi haline getirenler hidayet yolundan uzaklaştıkça uzaklaşırlar. Ve bir süre sonra artık geri dönüşleri olmaz. (NİSA 116)
(UZAK DALALET kavramı için bknz. – Nisa 60, Nisa 136, Nisa 167)

• Müşrikler kadercidirler. (Enam 148, Nahl 35, Zuhruf 20) !!! DİKKAT !!!

• Müşrikler inananları sözleri ile incitirler. (Ali imran 186)

• Müminler, müşriklerin tahriklerine karşı sabır ve takva bilinciyle zor olan dik duruşu sergilemelidirler. (Ali imran 186)

• Şirk büyük günahtır ve affedilmez. (Nisa 48) !!! DİKKAT !!!

• Şirkin bir türü – Tutku duygusunun körüklenmesi, karşı cinse taparcasına aşırı sevgi duyma. Günümüzde dişiliğin ön plana çıkarılması, kadının cinselliği sebebiyle köle olarak kullanılması, şehvet üzerinden yapılan istismarlar, bir takım odakların süsleyip ön plana çıkardıkları kadınlar ile insanları yönlendirmeleri ve algı operasyonları. (Nisa 117) !!! DİKKAT !!!

• Müşrik aynı zamanda kafirdir, zalimdir, cennet haramdır. (Maide 72)

• Şirk çok büyük bir (azim) zulümdür (Lokman 13)

• Allah’tan başkasından istemenin fayda ve zarar sağlama ihtimali yoktur. (Maide 76)

• Müminlerin en büyük düşmanları yahudileşenler ve şirk koşanlardır. Hristiyanlar için – Sorgulayan ve Kur’anla tanışıp gerçeği anlayabilecek potansiyelde olan kesim hariç. – (Örn. Barnabas incili müntesibleri).. (Maide 82-83)

• Müminlerin şirk koşanların taptıkları şeylerden korkmaması gerekmektedir.( Örneğin, Cinlerden ve şeytanlardan korkulmaması gerektiği. Bu korkuyla islam dışı uygulamalara girilmemesi gerektiği.Muska ve büyücülerden yardım isteme gibi) (Enam 80) !!! DİKKAT !!!

• Allah’tan bir kanıt olmayan şeylere kutsiyet atfetme ve yardım bekleme şirktir. (Örneğin GAVS, KUTUP, 40lar 7ler vs..) (Enam 81) !!! DİKKAT !!!

• Şirk imanı zulum ile kirletmektir. İmanına zulmetmektir. (Enam 82)

• Hidayet üzere yaşarken şirke bulaşanların daha önce yapmış oldukları iyi şeyler heba olacaktır. (Enam 88, Zumer 65) !!! DİKKAT !!!

• Allah’ın yasası gereği (sünnetullah) dünyada şirke izin verilmiştir. Şirkte ısar edenlerle muhatap olmamak ve sonuçsuz tartışmalara girmemek gerekmektedir. (Enam 106-107)

• Şirk batağında olanlara sövülmemeli ve küfredilmemelidir. Onları kızdırırsan senin değerlerine söverler.. (Enam 108)

• Müşrikler zanni bilgiye itibar ederler, inanırlar, uyarlar. (Enam 148, Yunus 36, Enam 22,23, Ali imran 151, Kehf 52, Kasas 62, Kasas 74, Fatır 40) !!! DİKKAT !!!

• Müşrikler Allah’ın haramları dışında haram belirlerler ve Allah’ın ayetlerini yalanlarlar. (Enam 150)

• Müşrik kişinin tipik özelliği – Sıkıntılı durumda Allah’ı hatırlama ve dua etme. Sıkıntıdan çıkınca, nimete kavuşunca unutma ve nankörlük. (Nahl 34, Nahl 55, Ankebut 65, Rum 33, Enam 64) !!! DİKKAT !!!

• Ebeveynlerin çocuk tutkusu – Hamilelik öncesi ve sürecinde imani tavır(Allah’a dua) ama ardından gelen çarpık sevgi.. Çocuğa beslenen aşırı sevgi, tutku. Bu sevginin Allah’tan bağımsız hissedilmesi. Çocuk için yapılan fedakarlık kadar Allah için fedakarlık yapamama şirk göstergesi. !!! DİKKAT !!! !!! DİKKAT !!! !!! DİKKAT !!! (Araf 189-190-191, Tevbe 24)

• Şeyhleri, evliyaları, din adamlarını aşırı derece yüceltme şirk göstergesidir. (Tevbe 31) !!! DİKKAT !!!

• Cinlere tapmak, onları yüceltmek şirktir. (Bir anlamda Muska yazanlar, cinlerden medet umanlar, büyü yapanlar ve yaptıranlar.) (Enam 100, Sebe 40,41) !!! DİKKAT !!!

• Allah’a inandığını söyleyen insanlardan çoğu şirke bulaşmış durumdadir. (Yusuf 106) !!! DİKKAT !!!

• Şeytanın yaptırım gücü ona yönelenlerin ve onunla Allah’a şirk koşanların üzerinedir. (NAHL 100)

• Anne babaya güzel davranmak Allah’ın emridir. Eğer anne baba şirk koşması için kişiye baskı yaparlarsa onlara itaat etmemelidir. (ANKEBUT 8, Lokman 15)

• Müşrik Allah’ın kadrini hakkıyla takdir edemeyendir. (Zumer 67)

• Mümin müşrik ile evlenemez. (Kadın + Erkek) (Bakara 221, Nur 3) !!! DİKKAT !!!

• Müşriklerin iyi amelleri heba olmuştur. (Tevbe 17) !!! DİKKAT !!!

• Müşrikten azap kaldırılsa yine şirk koşmaya devam ederler. (Duhan 10 – 15)

• Allah’a yakın olmak için başka şeylere kutsiyet atfetmek şirktir. (Zümer 3) !!! DİKKAT !!!

• Müminin tezekkür ederek (derin düşünerek) şirkten arınması gerekiyor. (Her düşüncemiz ve eylemimizi ortaya koyarken şirke bulaşmamak için derinlemesine düşünmek gerekli) (Neml 62) !!! DİKKAT !!!

 

Taha Yavuz

Kategori
Kur'an Araştırmaları