• aile hayatında kadın ve erkeğin görevlerine bir bakış

  AİLE HAYATINDA KADIN VE ERKEĞİN GÖREVLERİNE BİR BAKIŞ

  Günümüzde “İslami” bir yaşam tarzı sürdüğü iddiasıyla hareket eden bazı ailelerin uygulamalarının “gayri İslami” çevrelerden aldıkları tepkiler yüksek perdede devam etmektedir. Daha önce kadın-erkek ilişkilerine ait çalışmamızı şu linkte sizlerle paylaşmıştık: http://kuranibakis.com/gundelik-hayatta-kadin-erkek-iliskilerine-kurani-bakis/   Bu çalışmamda da aile içi görevlere istinaden şu soruları sordum: Kadın ve erkeğin aile içindeki görevleri...
 • kadın-erkek

  GÜNDELİK HAYATTA KADIN-ERKEK İLİŞKİSİNE KUR’ANİ BAKIŞ

  Kadın-erkek ilişkisi denildiğinde akla gelen 3 kelime kadın, erkek ve zinadır. Bu incelemede 3 kelime ile aynı köke sahip ayetlere odaklanılmıştır. Kadın kelimesinin Arapça kökeni و س ن (Nun-Sin-Vav) harflerinden oluşmaktadır. Kur’an’ı Kerim’de bu kökten türetilmiş kelimeler 59 yerde geçmektedir. Erkek kelimesinin Arapça kökeni ل ج ر (Ra-Cim-Lam) harflerinden...
 • mümin kadının giyimine kurani bakış

  MÜ’MİN KADININ GİYİMİNE KUR’ANİ BAKIŞ

  “Mü’min kadının giyimi Kur’ana göre nasıl olmalıdır?” sorusuna Ahzab 59, Nur 31 ve Nur 60. ayetleri ışığında cevap aradığımız çalışmamızı istifadenize sunuyoruz. Gayret bizden, sonuçları Rabbimizdendir.   MÜ’MİN KADININ TOPLUM İÇİNDEKİ KIYAFETİ (AHZAB 59 AYET ANALİZİ) “Ey Nebi! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, dış giysilerini (CELÂBİB) üzerlerine alsınlar....