zengin-muslumanlar
Kişisel Yazılar

ZENGİN MÜSLÜMANLAR (!)

“Ey iman edenler! Alış-verişin, dostluğun, şefaatin olmadığı o gün gelmeden önce size verdiğimiz rızktan infak edip dağıtın…” (Bakara, 254)

Peki çoğumuzun görmezden geldiği fakat Kur’an’da yaklaşık 40 küsur yerde emredilen “infak” yani “Allah yolunda harcamak” nedir, nasıl yapılmalıdır? Her zaman yolumuzu aydınlatan Kur’an-ı Kerim bu konuda da bize rehber olmaktadır. Uğruna Allah yolunda harcamakla yükümlü olduğumuz kişiler anne-baba, yakınlar, yetimler, çaresizler ve yolda kalmışlardır. (Bakara, 215)

Bu noktada karşımıza çıkan diğer soru bir Müslümanın Allah yolunda neyi harcaması gerektiğidir. Bu sorunun da cevabı Bakara Suresi 219. ayette Yüce Allah (c.c.) tarafından verilmiştir: “…Yine sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki: İhtiyaçtan fazlasını infak edin…”

Günümüz dünyasının neredeyse tüm iktisat tezlerinin temelini oluşturan “ihtiyaçlar sınırsız, kaynaklar sınırlı” görüşü kapitalist düzenin insanlığa dayatığı yaşam tarzının benimsenmesi için uydurulmuş olan bir algı operasyonudur. Biz müslümanlar olarak bize dikte ettirilmeye çalışılan bu oyuna alet olmayı reddedip şiddetle ve hiç bırakmamacasına Kur’an’a sarılmamız gerekmektedir. Rabbimiz temel ihtiyaçlardan fazlasını infak etmeyi emretmiş ancak bu ihtiyaçlar için bir sınır belirlememiştir. Bu ihtiyaçlar dönemden döneme değişkenlik gösterebileceği için böyle bir sınırlamama olması Kur’an’ın evrenselliği ilkesine uygundur. Bu durumda temel ihtiyacın ne olduğu da müslümanın samimiyetine bırakılmıştır. İlgili ayetlere bakıldığında bizce bir müslümanın “halis niyetle kendi belirlediği” temel ihtiyaçlarından fazlasına sahip olması açık bir şekilde Kur’an ayetine ters düşmektedir. Ülkemizde büyük çoğunluğun müslüman olduğu halde çok fakir ve çok zengin insanların bulunması müslümanlığı sadece namaz, oruç ve Hac’dan ibaret olarak gördüğümüzün ve Kur’an’ın toplum hayatımıza yeteri kadar nüfuz etmediğinin açık bir kanıtıdır.

Hem çok zengin olup, israf içinde yüzenler belirli ibadetleri yerine getirmekle görevlerini yerine getirdiklerini söylerlerse onlara cevabımız şu ayet metni olacaktır: “…Şimdi siz Kitap’ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? İçinizden bunu yapanın cezası, dünya hayatında rezillikten başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise böyleleri azabın en şiddetlisine itilir. Allah, yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir.” (Bakara, 85)

“Allah, rızıkta kiminizi kiminize üstün kılmıştır. Fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere aktarıp da hepsi onda eşit hale gelmiyor. Allah’ın nimetini mi inkâr ediyor bunlar?” (Nahl, 71)

Bu durumda Müslüman olduğumuzu iddia etmemize rağmen toplumumuzun Kur’an’ın emrettiği düzene uymadığı görülmektedir. İslam, dünyada sözde uygulandığı ülkelerdeki modellerinden ziyade belirttiğimiz yönüyle toplumlara yön vermelidir.

Her Gün 5 Ayet

https://www.facebook.com/Her.Gun.5.Ayet

 

Kategori
Kişisel Yazılar